Njoftim mbi shtimin e kontrolleve në mjedisin test

Ju bëjmë me dije që Autoriteti Tatimor ka njoftuar përditësimin si më poshtë i cili do të pasqyrohet edhe në ProFisc:   Në mjedisin test është shtuar një kontroll për lëshimin e faturave cash drejt individëve për vlera më të mëdha se 500 000 lekë. Nëse fusha e blerësit nuk përmban të dhënat e identifikimit të individit, atëherë fatura nuk fiskalizohet.   Ju lutem bëni ...

Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave

Në datën 16/11/2022 jemi njoftuar nga  DPT se në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave: –  Verifikimi i atributit BUYER në faturat elektronike –  Verifikimi i tipit të blerësit (BUYER IDTYPE) në të gjithë faturat –  Verifikimi i tipit të vetëfaturimit dhe tipit të shitësit (seller IDTYPE) Theksojmë se këto 3 kontrolle të shtuara në shërbimin e fiskalizimit nuk janë ...

Si mund te anullohet nje fature shitje nga menuja My Pos?

Nese perdoruesi perdor ambientin My Pos per te krijuar fature, anullimin e fatures e ben ne ambientin e My Pos / Transactions. Fillimisht gjeni faturen duke selektuar periudhen kohore ne kalendar klikoni Anullo ne rreshtin e fatures perkatese: ...

Si mund te ndryshojme adresen e e-mail?

Per te bere ndryshimin e e-mail klikohen ne emrin userit/modifiko dhe do te shfaqet nderfaqja me te dhenat e userit tuaj dhe klikohet ne butonin . Me pas do t’iu shfaqet nderfaqja si meposhte, ku duhet plotesoni fushat: Email i ri- shkruhet mail i ri Konfirmo Email-in- rishkruhet per te konfirmuar e-mail e ...

Si mund te ndryshoj fjalekalimin?

Per te ndryshuar fjalekalimin e userit ne nderfaqen e logimit klikohet ne butonin  dhe do t’iu shfaqet tabela e meposhteme ne te cilen duhet te vendosni userin e perdoruesit si dhe te plotesohen captchat te cilat jane te gjithe germa te vogla ose numra. ...