Perdoret app per te gjithe paketat Profisc?

Po, Profisc app perdoret per te gjitha paketat qe kjo zgjedhje softuerike disponon. ...

Eshte versioni mobile me pagese?

Per klientet ekzistues te Profisc versioni mobile nuk eshte me pagese. Klientet e rinj qe zgjedhin Profisc, si zgjedhjen e tyre softuerike duhet te aktivizojne nje prej paketa qe Profisc ofron, ne menyre qe te kene aktive verisionin mobile. ...

C’fare eshte profisc app?

Profisc eshte nje program i certifikuar per fiskalizimin dhe e-faturen. Nepermjet Profisc app mund te behet lidhje online me tatimet, ne kohe reale per cdo fature shitje, blerje apo vetefaturimet. Profisc eshte nje program i hapur per tu lidhur me sisteme ERP te klienteve. Profisc app siguron fasilitet ne perdorim te perdoruesit. ...