Njoftim mbi shtimin e kontrolleve në mjedisin test

Ju bëjmë me dije që Autoriteti Tatimor ka njoftuar përditësimin si më poshtë i cili do të pasqyrohet edhe në ProFisc:   Në mjedisin test është shtuar një kontroll për lëshimin e faturave cash drejt individëve për vlera më të mëdha se 500 000 lekë. Nëse fusha e blerësit nuk përmban të dhënat e identifikimit të individit, atëherë fatura nuk fiskalizohet.   Ju lutem bëni ...

Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave

Në datën 16/11/2022 jemi njoftuar nga  DPT se në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave: –  Verifikimi i atributit BUYER në faturat elektronike –  Verifikimi i tipit të blerësit (BUYER IDTYPE) në të gjithë faturat –  Verifikimi i tipit të vetëfaturimit dhe tipit të shitësit (seller IDTYPE) Theksojmë se këto 3 kontrolle të shtuara në shërbimin e fiskalizimit nuk janë ...