Se shpejti ne ProFisc te gjitha faturat e shitjes dhe blerjes cash dhe jo cash

Ju njoftojme se Platforma Self Care ka zhvilluar sherbimin e ri qe mundeson marrjen e te gjitha faturave te shitjes dhe blerjes, me dhe pa para ne dore per te gjithe tatimpaguesit. Platforma Profisc po kryen zhvillimet e duhura qe implikon ky sherbim i ri i tatimeve per t’ua mundesuar ate te gjithe perdoruesve te saj. Se shpejti ju do te ...

Mbi disa ndryshime ne nderfaqe – Se shpejti live ne platformen Profisc

Me qellim permiresimin e eksperiences se perdoruesve me platformen tone Profisc, ju njoftojme se se shpejti ne nderfaqen e Profisc do te publikojme disa ndryshime te cilat prekin fillimisht menute: Fature/Faturat e shitjeve – riemertohet Faturat e Raportura Faturat e mia/Faturat e mia Qellimi i ketij ndryshimi eshte permiresimi i procesit te kerkimit te faturave dhe i paraqitjes se rezultateve te kerkimit. Si ...

Njoftim mbi shtimin e kontrolleve në mjedisin test

Ju bëjmë me dije që Autoriteti Tatimor ka njoftuar përditësimin si më poshtë i cili do të pasqyrohet edhe në ProFisc:   Në mjedisin test është shtuar një kontroll për lëshimin e faturave cash drejt individëve për vlera më të mëdha se 500 000 lekë. Nëse fusha e blerësit nuk përmban të dhënat e identifikimit të individit, atëherë fatura nuk fiskalizohet.   Ju lutem bëni ...

Në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave

Në datën 16/11/2022 jemi njoftuar nga  DPT se në ambientin TEST të Self Care janë implementuar ndryshimet/verifikimet e mëposhtme në shërbimin e Fiskalizmit të faturave: –  Verifikimi i atributit BUYER në faturat elektronike –  Verifikimi i tipit të blerësit (BUYER IDTYPE) në të gjithë faturat –  Verifikimi i tipit të vetëfaturimit dhe tipit të shitësit (seller IDTYPE) Theksojmë se këto 3 kontrolle të shtuara në shërbimin e fiskalizimit nuk janë ...