Si kontaktoni suportin e Profisc?

Format e komunukimit me skuadren e suportit te zgjidhjes software -ike “Profisc”jane:  Email: profisc@tetrapro.al Ndihme teknike Te dy keto forma kontakti ndodhen ne krye te home page te Profisc. Nese zgjidhni formen e kontakti Nidihme Teknike e cila ndodhet ne krye te nderfaqes ne anen e majte te ekranit ndiqni hapat e shjeguar si meposhte: ...

Si mund te rendisim llogarite bankare ne Profisc sipas bankave?

Nese keni shtuar llogarite bankare ne Profisc organizimi I tyre mund te realizohet ne kete menyre: Hapi I pare: Shkoni ne menune Cilesimet/Kompanite. Hapi I dyte: Klikoni View ne kolonen Veprimet. Hapi I trete: Shkoni ...

Si mund te ndryshojme adresen e e-mail?

Per te bere ndryshimin e e-mail klikohen ne emrin userit/modifiko dhe do te shfaqet nderfaqja me te dhenat e userit tuaj dhe klikohet ne butonin . Me pas do t’iu shfaqet nderfaqja si meposhte, ku duhet plotesoni fushat: Email i ri- shkruhet mail i ri Konfirmo Email-in- rishkruhet per te konfirmuar e-mail e ...

Si mund te ndryshoj fjalekalimin?

Per te ndryshuar fjalekalimin e userit ne nderfaqen e logimit klikohet ne butonin  dhe do t’iu shfaqet tabela e meposhteme ne te cilen duhet te vendosni userin e perdoruesit si dhe te plotesohen captchat te cilat jane te gjithe germa te vogla ose numra. ...

Si mund te regjistroj klientet ne Profisc?

Klientet administrohen nga menuja Cilesimet/ Klientet.     Profisc automatikisht ruan te dhenat e klienteve per te cilet keni regjistruar fatura ne sistem. Keta kliente i gjeni te listuar ne kete menu. ...

Si te regjistroj artikujt ne Profisc?

Artikujt ne Profisc ruhen ne baze kategorie. Si rezultat sigurohuni fillimisht qe keni regjistruar kategorite e artikujve sipas natyres se biznesit tuaj  dhe me pas procedoni me artikujt. Per te regjistruar Kategorite perdorni menune Artikujt\Kategorite.   ...

Si mund te shtoj llogarite bankare ne Profisc?

Per te shtuar llogarite bankare duhet te shkoni ne menune Settings/Companies. Pasi jeni pozicionuar ne kete menu do t’iu shfaqet kompania juaj, duhet te klikoni View ne rreshtin qe ju shfaqet emri i kompanise suaj.   ...