Si mund te perdorni draftin e nje fature te fiskalizuar me pare?

Nese duhet te perdorni draftin e nje fature te fiskalizuar me pare mund ta kopjoni ate nepermjet opsionit Dupliko. Opsioni Dupliko gjendet ne radhen e veprimeve te tjera te fatures si ne gride (Menuja Faturat e mia) ashtu edhe brenda vete fatures ekzistuese: ...

Si te printojme faturen ne gjuhe te huaj ne Profisc?

Fillimisht duhet qe te aktivizoni ne parametrat e kompanise modelin e Pdf-se. Per te aktivizuar modelin e PDF-se veprojme ne kete menyre: Shkoni tek Cilesimet/Kompanite, Klikoni view tek emri I kompanise Shkoni ne kolonen Parametrat e Kompanise Ne fushen Modeli I PDF-se zgjidhni llojin e templated qe deshironi. Klikoni Ruaj pas cdo formati template qe zgjidhni. ...

Si te ruajme faturen automatikisht ne Profisc?

Per te aktivizuar utilitetin e autosave te fatures duhet te veproni si meposhte: Pozicionohuni ne menune Faturat e mia/ Krijo Fature Ne krye te nderfaqes ndodhet label “Ruaj Automatikisht” te cilin duhet ta aktivizoni duke klikuar mbi butonin ...

Si te gjejme faturat e shitjes?

Per te gjetur faturat e shitjes ne Profisc duhet te pozicionoheni ne menune Fatura/Faturat e shitjes. Hapi I pare: Zgjidhni daten ne kalendar per periudhen qe po kerkoni faturat e shitjes Hapi I dyte : Kerkoni ne gride per faturen qe deshironi duke perdorur filtrat e kerkimit ( Numeri I fatures, Nivf, Nslf etj)   ...

Si te kuptojme nese nje fature eshte e anulluar?

Hapi i pare: Pozicionohuni ne menun Fature/Faturat e shitjes. Hapi dyte: Zgjidhni daten ne calendar per periudhen kur fatura eshte fiskalizuar. Hapi trete: Kerkoni ne gride per faturen ne njeren prej fushave psh. Numeri I fatures, Nipti I Bleresit etj. Hapi i katert: Klikoni ne butoni ne krye te rreshtit    per ...

Krijimi i Fatures Versioni i ri ne ProFisc

Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature. Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese: • Te dhena mbi tipin e fatures • Te dhenat e shitesit/bleresit • Te dhenat e fatures • Artikujt   ...

Si mund te filtrohen faturat e periudhes?

Ne Profisc eshte i disponueshem utiliteti lidhur me filtrimin e faturave te shitjes sipas periudhave ne menune Fatura Shitje.Ne kete menyre mund te kombinohet kerkimi sipas dates se leshimit te fatures (qe e percaktoni ne kalendarin ne krye te faqes) dhe periudhes se faturimit (qe e percaktoni ne filter) per te marre rezultatet mbi faturat e shitjes ne nje periudhe ...

A mund te regjistroj nje fature korrigjuese P10 per periudhen paraardhese?

Deri ne daten 10 te muajit korrent  mund te deklarohen fatura per periudhen paraardhese. Kjo percaktohet ne nje fature ne profisc (pozitive apo negative) nga dy fushat Start Date dhe End Date. Nga menuja Faturat e mia\Krijo Fature krijoni nje fature te re te profilit P10 Faturimi korrigjues Kjo fature do te jete P10 me date leshimi daten korrente, por fushat Date te ...

Si mund te leshoj nje fature per ditet e shkuara?

Mund te leshohet fature per ditet e shkuara sikurse eshte e parashikur ne ligjin e fiskalizimit, Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, Per kete qellim ne fature gjate regjistrimit te te dhenave te saj duhet te specifikoni edhe opsionin subseq.   ...

Si mund te regjistroj nje fature parapagimi?

Per te krijuar nje fature parapagimi ndiqen hapat si meposhte: Hapi i pare: Pozicionohuni ne menune Faturat e mia/ Krijo Fature. Hapi i dyte: Zgjidhni tek ID e profilit, profilin P4- pagesa paraprake. Hapi trete: Tek tipi i fatures( Lloji i fatures) zgjidhni fature parapagimi Hapi katert: Plotesoni te dhenat e Bleresit dhe daten e leshimit te fatures. Hapi peste: Plotesoni fushat e artikullit. Hapi gjashte: ...