Eshte e mundur te eksportoj ne excel gjendjen e arkes, per periudhen?

Zgjidhet menuja  My Pos/Arka, selektohet ne kalendar periudha e deshiruar dhe klikohet mbi Export. Ne formatin csv do te eksportohen ato arka (TCR) per te cilat ka patur veprime te regjistruara per periudhen e zgjedhur. ...

Si mund te shoh gjendjen e arkes?

Per te pare gjendjen e arkes, duhet te zgjidhet menuja My Pos/Arka. Ne kalendar zgjidhet data aktuale / periudha. Zgjidhet emri i deges se kompanise duke klikuar ne butonin ...

Si dhe kur te regjistroj gjendjen e Arkes?

Rregjistrimi i arkes kryhet kur subjekti ka veprime CASH (banknote) nga menuja My Pos/Arka. Veprimet mbi arken jane ditore, cdo dite duhet te vendoset gjendja fillestare e arkes.       Per te regjisturar gjendjen e arkes ...