Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

C’fare eshte profisc app?

Profisc eshte nje program i certifikuar per fiskalizimin dhe e-faturen. Nepermjet Profisc app mund te behet lidhje online me tatimet, ne kohe reale per cdo fature shitje, blerje apo vetefaturimet.

Profisc eshte nje program i hapur per tu lidhur me sisteme ERP te klienteve.

Profisc app siguron fasilitet ne perdorim te perdoruesit.