Per disa fatura dua te ruaj informacione shtese si targa mjetit, numri i sigurimit. Eshte kjo e mundur ne Profisc?

Profisc disponon dy fusha shtese (additional) te cilat ju mund ti perdorni sipas nevojave te kompanise suaj. Gjate regjistrimit te fatures keto fusha jane: Fushe Extra 1 (Additional 1) Fushe Extra 2 (Additional 2) Ky eshte emertimi i pergjithshem i tyre, te cilin ju mund ta ndryshoni sipas nevojes ne menune Cilesimet Kompania. Gjate krijimit te fatures mund te plotesoni keto te dhena te cilat ...