Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te regjistroj klientet ne Profisc?

Klientet administrohen nga menuja Cilesimet/ Klientet.

 

 

Profisc automatikisht ruan te dhenat e klienteve per te cilet keni regjistruar fatura ne sistem. Keta kliente i gjeni te listuar ne kete menu.Nese doni te regjistroni nje klient manualisht klikoni  ne butonin + Shto klient dhe do tju shfaqet forma e meposhtme:

 

 

Plotesoni te dhenat ne forme:

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Emër Plotesohet me emrin e klientit. Emer/mbiemer nese eshte individ ose emrin e kompanise.
Email-i Shkruhet nje adrese e-mail per klientin qe po regjistrohet
Tipi i identifikimit Zgjidhet nga lista lloji i identifikimit te klientit NUIS – NUIS/NIPT – per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne Republiken e Shqiperise duhet te zgjidhni kete menyre identifikimi

ID – ID personale

PASS – Numri i paaportes

VAT – Numri i TVSH-se per te huaj

TAX – Numri i tatimit

SOC – Numri i Sigurimeve Shoqerore

 

Tin Shkruhet numri i identifikimit te klientit sipas llojit te zgjedhur
Qyteti Qyteti
Vendi Zgjidhet nga lista vendi nga eshte klienti Albania

Italy

France

Austria

Greece

 

Adresa Adresa e sakte e klientit

 

Pasi jane plotesuar te gjitha fushat e detyrueshme me * , klikohet ne butonin KRIJO per te perfunduar regjistrimin e klientit.