Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te leshoj nje fature per ditet e shkuara?

Mund te leshohet fature per ditet e shkuara sikurse eshte e parashikur ne ligjin e fiskalizimit, Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”,

Per kete qellim ne fature gjate regjistrimit te te dhenave te saj duhet te specifikoni edhe opsionin subseq.

 

 

Emri i fushes Koment Vlera e mundeshme
Subseq – Arsyeja e dergimit te fatures jo ne kohe reale Ky element ne fature merr vlera te ndryshme ne varesi te numrit te diteve qe rrjedhin nga data korrente kur po behet regjistrimi i fatures dhe dates se leshimit qe po specifkoni ne fature. NON INTERNET – Data e leshimit te fatures eshte ne muajin aktual, ose ne muajin e meparshem dhe data e dergimit (dta e regjistrimit ne sistem)  te eshte me pak se data 10 e muajit aktual

 

BOUNDBOOK – Data e leshimit te fatures nuk duhet te jete me shume se 11 dite ne te kaluaren nga data aktuale

 

SERVICE – Data e leshimit te fatures duhet te jete jo me shume se 2 dite ne te kaluar nga data aktuale

 

TECHNICALERROR -Data e leshimit te fatures duhet te jete jo me shume se 2 dite ne te kaluar nga data aktuale