Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

A mund te regjistroj nje fature korrigjuese P10 per periudhen paraardhese?

Deri ne daten 10 te muajit korrent  mund te deklarohen fatura per periudhen paraardhese.

Kjo percaktohet ne nje fature ne profisc (pozitive apo negative) nga dy fushat Start Date dhe End Date.

Nga menuja Faturat e mia\Krijo Fature krijoni nje fature te re te profilit P10 Faturimi korrigjues

Kjo fature do te jete P10 me date leshimi daten korrente, por fushat Date te kete respektivisht daten e fillimit dhe daten e mbarimit te muajit paraardhes.

Pasi keni plotesuar te dhenat kryesore te fatures, plotesoni rreshtin  (at) duke u kujdesur qe te jene identike me faturen pozitive por vetem se sasia duhet te jete negative.

Klikoni ne Ruaj, me pas Dergo per miratim dhe Mirato per te fiskalizuar faturen korrigjuese per periudhen paraardhese.