Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si te kuptojme nese nje fature eshte e anulluar?

Hapi i pare: Pozicionohuni ne menun Fature/Faturat e shitjes.

Hapi dyte: Zgjidhni daten ne calendar per periudhen kur fatura eshte fiskalizuar.

Hapi trete: Kerkoni ne gride per faturen ne njeren prej fushave psh. Numeri I fatures, Nipti I Bleresit etj.

Hapi i katert: Klikoni ne butoni ne krye te rreshtit    per te bere expand faturen.

Ne expand te saj do t’iu shfaqet informacioni I fatures korigjuese e Profilit P10 me te dhenat e fiskalizimit te saj si : Numer Fature, Nivf, Nslf etj.

Gjithashtu ne expand shfaqen dhe te dhenat e artikujve qe permban fatura si shembulli meposhte:

Fatura me numer 327/2023 eshte fature e Profilit P1 dhe ne expand te saj gjejme “Faturen Korigjuese” e cila eshte me numer 328/2023 dhe eshte e Profilit P10.

 

 

Sikurse dhe anasjelltas nese kerkoni faturen korigjuese e cila eshte e Profilit P10 negative ose pozitive, do t’iu shfaqen te dhenat e fatures te cilen ka korigjuar si ne shembullin meposhte:

Fatura me numer 328/2023 eshte fature korigjuese e Profilit P10, ne expand te saj gjejme Faturen e korigjuar e cila eshte fatura me numer 327/2023 e cila eshte fature e Profilit P1.