Per disa fatura dua te ruaj informacione shtese si targa mjetit, numri i sigurimit. Eshte kjo e mundur ne Profisc?

Profisc disponon dy fusha shtese (additional) te cilat ju mund ti perdorni sipas nevojave te kompanise suaj. Gjate regjistrimit te fatures keto fusha jane: Fushe Extra 1 (Additional 1) Fushe Extra 2 (Additional 2) Ky eshte emertimi i pergjithshem i tyre, te cilin ju mund ta ndryshoni sipas nevojes ne menune Cilesimet Kompania. Gjate krijimit te fatures mund te plotesoni keto te dhena te cilat ...

Si mund te leshohet nje fature per periudha te shkuara?

Profisc lejon te specifikoni brenda fatures periudhen e faturimit, ose periudhen kur eshte ofruar sherbimi. Per kete qellim duhet te plotesoni te dhenat Date fillimi / Date mbarimi (start date/end date) ne pjesen e te dhenave kryesore te fatures gjate regjistrimit te fatures nga menuja Faturat e mia /Krijo Fature:   ...