Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te shoh gjendjen e arkes?

Per te pare gjendjen e arkes, duhet te zgjidhet menuja My Pos/Arka.

Ne kalendar zgjidhet data aktuale / periudha.

Zgjidhet emri i deges se kompanise duke klikuar ne butonin  dhe hapet ne expand njesite e biznesit te kompanise.

Zgjidhet rreshti i njesise se biznesit nga ku duhet te shihet gjendja e arkes, klikohet mbi butonin Tcr report ne kolonen Veprime dhe zgjedhim Simple Report ose Standart Report.

Raportet jane ne formatin pdf direkt te printueshme dhe japin te dhena per periudhen e zgjedhur, si numer faturash vlera pa tvsh, tvsh, fatura cash/non cash etj.