Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Njoftim mbi shtimin e kontrolleve në mjedisin test

Ju bëjmë me dije që Autoriteti Tatimor ka njoftuar përditësimin si më poshtë i cili do të pasqyrohet edhe në ProFisc:

 

Në mjedisin test është shtuar një kontroll për lëshimin e faturave cash drejt individëve për vlera më të mëdha se 500 000 lekë.

Nëse fusha e blerësit nuk përmban të dhënat e identifikimit të individit, atëherë fatura nuk fiskalizohet.

 

Ju lutem bëni përgatitjet e proçedurave të brendshme pasi këto ndryshime pritet të kalojnë në një kohë të shkurtër në sistem.

 

Në vijim do t’ju njoftojmë mbi çdo zhvillim nga ana e Autoritetit Tatimor.