Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te anullohet nje fature shitje nga menuja Faturat e mia?

Anullimi i fatures se shitjes ne Profisc mund te kryhet ne seicilen prej menuve nga ku eshte gjeneruar.

Nga menuja faturat e mia:

Fillimisht gjeni faturen duke selektuar periudhen kohore ne kalendar klikoni Anullo ne rreshtin e fatures perkatese:

Pasi te konfirmoni mesazhin per anullimin e fatures do te ju shafqet drafti i fatures se njejte me ate qe po korrigjohet por me vlere negative. 

Vini re se sistemi ploteson automatikisht ne kete draft edhe dy fushat e domosdoshme per te regjistruar nje fature korrigjuese:

NSLF e references – NSLF e fatures qe po korrigjohet

Date Ref – Data e fatures qe po korrigjohet

Per t’a perfunduar proceduren e anullimit klikohet ne butonat, Ruaj,
Dergo per Miratim dhe Mirato. Fatura korrigjuese fiskalizohet dhe merr NIVF, NSLF te veten, ne kete menyre ne sistem do te gjeni dy faturat pozitive dhe negative te fiskalizuara.

⚠Kujdes : Nese fatura e cila po anullohet ka date te ndryshme nga data aktuale duhet te ndryshohet data e leshimit dhe data e perfundimit te fatures.