Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te gjej faturat e Blerjes ne Profisc? Si mund te pranoj apo refuzoj nje fature nga Profisc?

Per te pare faturat e Blerjes ne Profisc, duhet te zgjidhet menuja Fatura Blerje / My Purchases.

Selektoni periudhen per te cilen po kerkoni faturat e blerjes dhe automatikisht sistemi do te listoje faturat e blerjes te asaj periudhe ne griden e rezultateve.

 

Butoni Check for New Invoices / Kerkoni Faturat e reja ben rifreskimin e statusit te faturave te blerjes ekzistuese si edhe shfaqjen e faturave te reja duke u sinkronizuar me platformen qendrore te faturave CIS.

Per te pare ne detaje nje fature blerjeje klikoni ne View (Shiko) ne rresht te asaj fature. Do te ju hapet forma e meposhtme:

 

 

Pjesa e majte e kesaj nderfaqeje jep te dhena te fatures sikurese eshte leshuar nepermjet CIS.

Butoni Ekstrakto XML realizon ekstraktimin ne pdf te fatures te cilen mund ta download-oni lokalisht.

Nese fatura ka dokument bashkangjitur, do te ju jepet mundesia e download-imit nepemjet butonave te navigimit

Mund te Aprovoni apo te refuzoni faturen e blerjes nepermjet butonave
Aprovo per Tatimet apo Refuzo per Tatimet

 

 

⚠Kujdes: Nese fatures nuk i ndryshohet statusi deri pas dates 10 te muajit pasardhes, fatura do te pranohet automatikisht, sipas SelfCare:

https://www.tatime.gov.al/d/424/493/0/1727/nga-10-gushti-faturat-me-status-dorzuar-do-t-kalojn-automatikisht-n-statusin-pranuar