Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te shtoj llogarite bankare ne Profisc?

Per te shtuar llogarite bankare duhet te shkoni ne menune Settings/Companies.

Pasi jeni pozicionuar ne kete menu do t’iu shfaqet kompania juaj, duhet te klikoni View ne rreshtin qe ju shfaqet emri i kompanise suaj.

 

 

Nderfaqja qe hapet ju jep te dhenat e pergjithshme te kompanise suaj

Per te shtuar llogarite bankare duhet te jeni ne kolonen “Llogarite Bankare”:

 

 

 

 

Klikoni ne butonin Shto Llogari bankare dhe plotesoni te dhenat:

 

Emri i fushesKomentVlera e mundshme

Emri i Bankes zgjidhet nga lista emri i bankes
Emri i llogarise Bankare plotesohet me emertimin e llogarise banke te krijuar
IBAN vendoset IBAN i llogarise bankare te hapur
Valuta zgjidhet nga lista lloji i valutes se ciles i perket llogaria bankare qe po regjistroni
Active Tregon nese kjo llogari eshte aktive per subjektin tuaj apo jo. Nese nuk eshte aktive nuk shfaqet ne listen e llogarive bankare gjate krijimit te fatures se shitjes. True – Kjo llogari eshte aktive

False – nuk eshte aktive

Perfshi ne fature Mund te zgjdhni nese te dhenat e asaj llogarie bankare te shfaqen ne formatin pdf te fatures (formatin e Profisc dhe ne Einvoice) True – e checkuar, ne kete rast te dhenat e kesaj llogarie bankare do te shfaqen ne fature

False – jo e checkuar, ne kete rast te dhenat nuk shfaqen ne fature

 

Pasi te jene plotesuar te gjitha fushat e mesiperme klikoni butonin per te regjistruar llogarine bankare.

⚠Kujdes: Pasi te keni perfunduar proceduren e regjistrimit duhet te beni refresh nderfaqes duke klikuar nga tastiera butonin (F5) ne menyre qe t’iu pasqyrohen ne nderfaqe llogarite e shtuara.