Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te regjistroj nje fature parapagimi?

Per te krijuar nje fature parapagimi ndiqen hapat si meposhte:

Hapi i pare: Pozicionohuni ne menune Faturat e mia/ Krijo Fature.

Hapi i dyte: Zgjidhni tek ID e profilit, profilin P4- pagesa paraprake.

Hapi trete: Tek tipi i fatures( Lloji i fatures) zgjidhni fature parapagimi

Hapi katert: Plotesoni te dhenat e Bleresit dhe daten e leshimit te fatures.

Hapi peste: Plotesoni fushat e artikullit.

Hapi gjashte: Degoni faturen per ta fiskalizuar, duke klikuar butonat: Ruaj, Dergo per miratim, Mirato.

Shenim: Kur duhet te leshohet fatura me vleren totale te artikujve apo sherbimeve ne momentin e levrimit, krijohet nje fature e dyte P1 e cila ne rreshta permban te dhenat e fatures P4 me vlere minus dhe artikujt apo sherbimet qe po levrohen me vleren totale pozitive te fatures.

⚠ Kujdes: Per te perfituar vleren negative, vendoset minus ne sasi.