Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si te regjistroj nje fature nga menuja my Pos?

Per te krijuar nje fature cash ne Profisc zgjidhet menuja My Pos

Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese:

Pjesa e te dhenave te pergjithshme te fatures (Profil ID, Bu, tcr etj)

Pjesa e te dhenave mbi monedhen dhe kursin nese fatrua gjenerohet ne monedhe te huaj

Pjesa e te dhenave te klientit – Emer Id etj

Me poshte nderfaqja eshte e organizuar ne tre pjese kryesore qe lidhen me artikujt e fatures:

Kategorite e artikujve – mjafton te klikoni ne nje kategori dhe ne qender do te ju shfaqen artikujt e asaj kategorie.

Artikujt – duke klikuar ne artikujt te dhenat do te ngarkohen automatikisht si rreshta te fatures

Fatura – ketu perllogariten siaps sasive dhe cmimeve totalet per cod rresht dhe totali i pergjithshem i fatures.

 

 

Pasi te keni plotesuar te gjtiha te dhenat klikoni ne banknote ose bank card per menyrat e pageses cash. Do te ju shfaqet forma e meposhtme “Perfundo Faturen”

 

 

Per te perfunduar faturen plotesoni te dhenat:

Nr i fatures origjinale

 

Eshte e  dhene opsionale, nr i fatures origjinale ne sistemin financiar qe mund te keni ne perdorim.  

 

Fushe extra 1/Fushe extra 2 Fusha text qe sherbejne per te vendosur informacion shtese mbi faturen qe po krijohet, nuk jane te detyrueshme per tu plotesuar
Shënim pagese mund te vendoset informacion shtese mbi faturen e krijuar dhe pasqyrohet ne fature si note.

 

Klienti pagoi plotesohet manualisht me vleren cash ose klikohet mbi sugjerimet e kartmonedhave

Klikoni ne butonin Mirato per te fiskalizuar faturen.