Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te shohim librat e shitjes?

Menuja me e re ne Profisc Librat e mi, ju mundeson te shihni librat e shitjes te biznesit tuaj.

Nderfaqja eshte e organizuar si cdo forme tjeter ne Profisc: ne pjesen e siperme permban statistika dhe filtra kerkimi, ndersa rezultatet e kerkimit shfaqen ne pamje tabelare ne pjesen e dyte e formes.

Faturat e shitjes kategorizohen ne periudhe kohore dhe ne kategorine e tvsh respektivisht sipas dates (periudhes) se leshimit dhe tvsh se shitjes se artikujve te saj.

Duke klikuar ne butonin do t’iu shfaqet klasifikimi i detajuar i shitjeve ne total ne baze te tvsh-se se artikujve te seciles faturave  te leshuar per periudhen:

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Kategorizimi i Tvsh-se Sipas ketij filtri jane te klasifikuara te gjitha faturat e shitjes ne baze te nivelit te Tvsh-se 0% Neni 51 i Ligjit te TVSH

0% Neni 53, 54 i Ligjit te TVSH

0% Exporti

0% Te tjera perjashtime

Auto Ngarkesa ne shitje

Furnizime me 0%

Shtije Standard (20%, 10%, 6%)

Borxhi i keq

Shitje Regjimi i Agjenteve te Udhetimit/marzhi Fitimit/Shitje ne Ankand

 

Mund te filtroni sipas cdo fushe ne gride, si edhe mund te exportoni ne excel librin tuaj te shitjes per perpunime te metejshme.