Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si te ngarkojme Certifikaten elektronike ne Profisc?

Per te ngarkuar certifikaten elektronike ne Profisc duhet te ndiqni hapat si me poshte:

Duhet te pozicionoheni ne menune Cilesimet/Kompanite ku do te shfaqet ne gride kompania juaj.

Klikoni ne kolonen Veprimet/Shiko ku do t’iu shfaqen te dhenat e pergjithshme te kompanise suaj.

Pozionohuni ne anen e majte te nderfaqes ne rreshtin “Certifikate”  dhe klikoni butonin Shto.

Plotesoni te dhenat ne dritaren   “Modifiko Certifikate” si vijon:

Certifikate ->  Klikoni Browse per te zgjedhur dhe ngarkuar file te certifikates elektronike te ruajtur lokalisht ne kompjuterin tuaj;

Alias -> Duhe te plotesohet gjithmon me numerin 1

Password -> Vendoset kodi i certifikates elektronike te cilen ju ka derguar Akshi ne email ose sms ( psh, xxxxx)

Key Password -> Perseritet i njejti kod i certifikates elektronike qe ju ka deguar Akshi (psh. Xxxxx)

Pasi keni plotesuar te gjitha fushat e me siperme klikoni ne butoni Ruaj dhe me pas beni nje refresh nderfaqes.