Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si te regjistroj artikujt ne Profisc?

Artikujt ne Profisc ruhen ne baze kategorie. Si rezultat sigurohuni fillimisht qe keni regjistruar kategorite e artikujve sipas natyres se biznesit tuaj  dhe me pas procedoni me artikujt.

Per te regjistruar Kategorite perdorni menune Artikujt\Kategorite.

 

 

Klikoni Shto Kategori te Re per te regjistruar nje kategori te re.

Plotesoni te dhenat e meposhtme:

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Emri
Kodi
Lloji Normal
Aktive Yes/No

 

 

Klikoni ne butonin Krijo per te krijuar kategorine e re.

Per te regjistruar artikujt klikoni ne menune Artikujt \ Artikujt

 

 

Klikoni Shto Artikull per te regjistruar nje artikull te ri.

 

 

Plotesoni fushat si me poshte, dhe klikoni Krijo.

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Kodi Item Code qe i vendoset artikullit per ta identifikuar. Gjate regjistrimit te fatures duke shenuar vetem kodin e artikullit te regjistruar me pare, te dhenat e tjera te tij (emri, njesia, cmimi) do te plotesohen automatikisht ne Krijo Fature sipas te dhenave qe keni plotesur ketu.
Emri Emri i artikullit. Edhe kjo fushe sherben si identifikuese per artikullin gjate krijimit te fatures
Pershkrim Pershkrim me i detajuar i artikullit.uke shenuar emrin, Profisc ju sugjeron vlerat e tjera te artikullit ne Krijo Fature
Investim Nese artikulli eshte investim True – nese eshte investim

False – nese nuk eshte investim

Njesia matese Zgjidhet nga lista njesia matese per artikullim qe po rregjistrohet Cope

Nje

Kg

Cm

Kategoria Zgjidhet nga lista lloji i kategorive qe jane rregjisturar me pare nga menuja kategori
Kategoria e TVSH-së Zgjidhet nga lista perqidja e Tvsh-se per kete artikull 0%

6%

10%

20%

Tipi i TVSH-së Plotesohet vetem ne rastin ku TVSH eshte 0% dhe artikulli qe po rregjistrohet i perket nje perjashtimi Asnje – Shitje me 0%

Neni 51 i Ligjit te TVSH-se

Nenet 53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-SE

Tjeter, jo nenet 51,53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-se, skeme diference, eksport

Agjent udhetimi mallrra te dores se dyte, koleksionist dhe antike

Eksport i mallrave

Cmimi i njesise Lek ( Pa TVSH) Vlera ne lek  pa tvsh e artikullit
Cmimi i njesise Lek ( Me TVSH) Vlera ne lek  me tvsh e artikullit
Cmimi i njesise Euro ( Pa TVSH) Vlera ne euro pa tvsh
Cmimi i njesise Euro ( Me TVSH) Vlera ne euro me tvsh
Cmimi i njesise USD ( Pa TVSH) Vlera ne dollar pa tvsh
Cmimi i njesise USD ( Me TVSH) Vlera ne dollar me tvsh

 

Krijo Pasi te jene plotesuar te gjitha fushat klikoni ne butonin KRIJO per te perfunduar rregjistrimin e artikullit.

 

 

Shenim: Cmimet ne monedhe te huaj per artikullin jane opsionale, por nuk mund te lihen bosh, ju lutem plotesojini me vleren 0 ne rast se nuk doni te regjistroni cmime ne monedhe te huaj per artikullin.

Per te modifikuar artikuj te regjistruar me pare, fillimisht kerkohet ne menune Cilesimet/Artikujt me kodin e artikullit dhe klikohet modifiko

 

Ne tabelen qe shfaqet, njesoj si ne shtimin e atrikullit, editoni fushen qe nejvoitet dhe klikoni butonin ruaj.